Oferta wdrożenia systemu CoC

Oferta wdrożenia systemu CoC

Oferujemy małym i średnim przedsiębiorstwom z branży drzewnej wdrożenie systemu kontroli pochodzenia produktu  (łańcuch dostaw) w standardzie FSC CoC lub PEFC CoC i przygotowanie do audytu certyfikującego akredytowanej przez FSC  lub PEFC jednostki. Więcej informacji o wymaganiach: FSC CoC > lub PEFC CoC >

Dlaczego certyfikat ?

Posiadanie certyfikatu FSC CoC lub PEFC CoC dotyczącego systemu kontroli pochodzenia produktu staje się dla polskich firm uczestniczących w łańcuchu dostaw produktów leśnych coraz bardziej popularne z następujących powodów:

 • jest  wymogiem narzuconym przez klienta, który wymaga posiadania certyfikatu FSC lub PEFC od swoich dostawców
 • pomaga w spełnieniu wymagań narzuconych przez przepisy prawa
 • jest dobrowolną decyzją firmy, by zwiększyć swój rynek zbytu dzięki certyfikatowi  FSC  lub  PEFC, jak również uprawnieniu do posługiwania się etykietami / logotypami tych organizacji
 • zwiększa stabilność biznesu dzięki pewności, że drewno pochodzi z wiarygodnych źródeł.

Większość lasów w Polsce posiada certyfikaty gospodarki leśnej FSC lub PEFC a liczba firm certyfikujacych się w systemie łańcucha dostaw stale rośnie. Informacje ogólne o łańcuchu dostaw surowców leśnych, w tym o wymaganiach prawnych nałożonych na wszystkie firmy  biorące udział w przetwarzaniu drewna i handlu takimi wyrobami tutaj >

Grupa docelowa System certyfikacji łańcucha dostaw adresowany jest do wszystkich zakładów przetwarzających drewno lub surowce pochodzące z drewna np:

 • tartaki
 • zakłady przetwórstwa drewna
 • handel drewnem
 • stolarstwo
 • ciesielka
 • przemysł papierniczy i handel papierem
 • drukarnie, wydawnictwa

Jak przebiega proces wdrożenia FSC CoC lub PEFC CoC?

Wdrożenie systemu nadzoru nad łańcuchem dostaw drewna i wyrobow z drewna musi doprowadzić do spełnienia wymagań jednego z poniższych standardów stosownie dla odpowiedniego systemu:

 • FSC-STD-40-004 v2-1 Standard FSC dotyczący kontroli pochodzenia produktu
 • PEFC ST 2002:2013 Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne – Wymagania

Szkolenie

Najlepiej jest zacząć od szkolenia w siedzibie firmy, aby zapoznać kierownictwo oraz osoby, które będą wykonywały czynności związane z nadzorem nad łańcuchem dostaw z wymaganiami, jakie trzeba będzie w organizacji wdrożyć. Wskazane jest, by od razu po szkoleniu zrobić krótkie zajęcia warsztatowe, by przedyskutować sposób wdrażania i wspólnie podjąć kluczowe decyzje np. dotyczące (dozwolonego przez normę) wyboru metody nadzoru nad materiałami, czy to będzie  np. metoda transferowa / separacji fizycznej, czy procentowa. Wymagania obu standardów podane są bardzo szczegółowo w naszych prezentacjach: Szkolenie FSC >Szkolenie PEFC >. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami.

Wdrożenie składa się z następujących elementów:

Opracowanie procedur wymaganych przez wybrany standard. Wykonuje to konsultant AQME Konsulting w uzgodnieniu z przedstawicielami firmy. Od decyzji firmy zależy, czy procedury będą miały tradycyjną postać papierową, czy też będą  zainstalowane na platformie informatycznej. Bardzo polecamy do tego celu program ISO Matrix, który wprost idealnie nadaje się właśnie do takiego prostego systemu zarządzania. Informacje o tym systemie informatycznym tutaj > 

Wdrożenie systemu w całej organizacji (dostawy, produkcja, sprzedaż, magazyn). Tu wiodącą rolę musi mieć osoba odpowiedzialna za system w firmie. Udział konsultanta będzie uzależniony od potrzeb / życzeń firmy.

Przygotowanie do audytu Jednostki Certyfikującej

 • Wybór Jednostki Certyfikującej akredytowanej przez FSC lub PEFC to jest niezależna decyzja firmy ale pozwalamy sobie rekomendować jednostkę, z którą ściśle współpracujemy tj. Quality Austria
 • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych – jest bardzo wskazane, by zrobił to ktoś niezależny i kompetentny, by w ten sposob uzyskać pewność, że firma jest gotowa do audytu certyfikującego.
 • Reprezentowanie firmy na audycie certyfikującym – na życzenie firmy.

AQME Konsulting gwarantuje:

 • przygotowanie firmy klienta do audytu certyfikującego
 • wdrożenie systemu optymalnie dostosowanego do potrzeb organizacji (z minimalną ‘papierologią’)
 • że wdrożony system nadzoru nad łańcuchem dostaw będzie służyć firmie od pierwszych dni po wdrożeniu
 • sprawne prowadzenie prac dzięki doświadczeniu konsultanta.

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi wdrażania innych systemów zarządzania – metodami, podejściem do klienta itd.  tutaj >