Nasze usługi i oferta

Świadczymy usługi doradcze w zakresie wyrobów medycznych a w tym: przeprowadzenie kompletnej oceny zgodności z Rozporządzeniem 2017/745/UE, wdrażanie systemów zarządzania jakością wg ISO 13485 lub ISO 9001, szkolenia z zakresu wyrobów medycznych i wymagań prawnych. Naszym celem jest doprowadzenie Klienta do uzyskania odpowiednich certyfikatów zwalniających wyroby do obrotu. Pomagamy producentom, importerom i dystrybutorom wyrobów medycznych spełnić ciążące na nich zobowiązania prawne.

Oferta w zakresie oceny wyrobów medycznych

Oferta w zakresie systemów zarządzania jakością