SZJ – ile dokumentacji naprawdę potrzebujemy

SZJ – ile dokumentacji naprawdę potrzebujemy

Ile trzeba napisać procedur, instrukcji, żeby spełnić wymagania normy, jak szczegółowo opisać procesy, jakie muszą być do tego zapisy, żeby procesy zostały skutecznie wdrożone, to są rozterki Pełnomocnika i tematy nieustannych dyskusji wewnątrz firmy a również i z Audytorem. Na te pytania staramy się odpowiedzieć w tym artykule.
Kliknij tytuł u góry ^

Schematy wdrażania Systemu Zarządzania ISO

Schematy wdrażania Systemu Zarządzania ISO

Sukces wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zależy od wielu czynników:
• specyficznych potrzeb firmy,
• poziomu wiedzy z zakresu SZJ w firmie i zasobów wewnętrznych, które można zaangażować do wdrożenia
• czasu wdrożenia
• budżetu.
Od tych czynników zależy ile firma może zrobić we własnym zakresie a co powinna zlecić zewnętrznemu konsultantowi. W tym artykule przekazujemy nasze przemyślenia w tej kwestii.
Kliknij tytuł u góry ^

7 Wiekich Strat wg Taiichi Ohno (Toyota Production System)

7 Wiekich Strat wg Taiichi Ohno (Toyota Production System)

Dobrze wdrożony System Zarządzania Jakością powinien nie tylko zestandaryzować i opisać procesy przebiegające w firmie zgodnie z wymaganiami normy ale również te procesy zoptymalizować, tak by były skuteczne i wymagały minimalnych nakładów. Aby to osiągnąć, trzeba mieć oczy otwarte na typowe straty w procesach produkcyjnych i biurowych. W tym artykule prezentujemy ‘7 Wielkich Strat’, tak jak je opisał Taiichi Ohno.
Kliknij w tytuł u góry ^

Copyright © 2018 - Aqme Konsulting