Zarządzanie ryzykiem wyrobów medycznych

PROGRAM SZKOLENIA

* Zarządzanie ryzykiem wyrobów medycznych według PN-EN ISO 14971

 • Ocena ryzyka w całym cyklu życia wyrobu
 • Przewidziane zastosowanie i identyfikacja właściwości związanych z bezpieczeństwem wyrobu medycznego
 • Identyfikacja zagrożeń
 • Oszacowanie ryzyk sytuacji zagrażających
 • Techniki analizy ryzyka
 • Metoda FMEA do oceny ryzyka
 • Ocena dopuszczalności ryzyka
 • Sterowanie ryzykiem
 • Częste błędy popełniane przy ocenie ryzyka
 • Organizacja i dokumentowanie działań przy ocenie ryzyka
 • Korzyści z przeprowadzania oceny ryzyka

* Zarządzanie ryzykiem procesów

* Zarządzanie ryzykiem związanym z dostawami.

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z metodologią zarządzania ryzykiem związanym z wyrobami medycznymi wg ISO 14971. Szkolenie obejmuje również zarządzanie ryzykiem procesów i dostaw wymagane przez ISO 13485.  

Grupa docelowa: producenci wyrobów medycznych, osoby odpowiedzialne za zgodność regulatorową wyrobów lub biorące udział w ocenie zgodności.

Szkolenie 1-dniowe