Oferta w zakresie Systemów Zarządzania Jakością

Wdrażanie Systemów Zarządzania Jakością ISO 13485 i ISO 9001

Szczegółowy plan pracy przy wdrożeniu zależy od specyfiki danej organizacji i jest ustalony w drodze wzajemnych uzgodnień, niemniej ramowy plan wygląda następująco:

  1. Audyt wstępny

Celem tego etapu jest dokładne rozpoznanie stanu wyjściowego firmy oraz oczekiwań a w szczególności:

– polityki jakości i specyficznych wymagań organizacji klienta;

– rozpoznanie struktury organizacyjnej firmy i wzajemnych powiązań funkcji;

– procesów przebiegających w firmie;

– zakresu istniejącej dokumentacji oraz jej obiegu.

  • Projektowanie systemu

Na tym etapie powstaje Księga Jakości i procedury systemowe.

  • Wdrażanie systemu

Nadzór nad wdrożeniem napisanych procedur a także nad pozostałą dokumentacją  i działaniami koniecznymi dla spełnienia wymagań normy jak np. celów jakości, działań korygujących, wskaźników itd. Wsparcie w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.

  • Audyty wewnętrzne

Zaplanowanie i przeprowadzenie cyklu audytów wewnętrznych w celu sprawdzenia stanu wdrożenia systemu. Wdrożenie i nadzór nad działaniami korygującymi. Ewentualne przeprowadzenie dodatkowego audytu przedcertyfikacyjnego.

  • Audyt certyfikujący

Na życzenie pomoc przy wyborze jednostki certyfikującej. Zgłoszenie do audytu certyfikującego. Udział w audycie i sporządzenie planu ewentualnych działań korygujących.

Konsulting i wdrażanie krytycznych obszarów SZJ

Ta usługa jest skierowana do firm, które mają już wdrożony SZJ ale widzą potrzebę uzyskania zewnętrznego wsparcia w obszarach, które z różnych względów sprawiają trudności. Dotyczy to na przykład:

– wdrożenia systemu nadzoru nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu (Post-market surveillance) zgodnie z Rozporządzeniem 2017/745 MDR;

– zaudytowanie SZJ pod kątem spełnienia nowych wymagań dla SZJ narzuconych przez Rozporządzenie 2017/745 MDR i wdrożenie brakujących elementów;

– rozpoznanie i konsultowanie obszarów, z którymi firma ma kłopoty na audytach certyfikujących. 

Pełnienie funkcji Pełnomocnika  (oursourcing)

W przypadkach, gdy wdrażamy SZJ i uzyskujemy gotowość do certyfikacji, dość często na życzenie Klienta konsultant pełni rolę Pełnomocnika przy audycie certyfikującym i oczywiście pełni te obowiązki dalej, jeśli firma nie posiada pracownika o wymaganych kwalifikacjach.

Niezależnie od udziału we wdrożeniu SZJ, polecamy swoje usługi pełnienia funkcji Pełnomocnika SZJ oraz Dyrektywy 93/42/EWG lub Rozporządzenia 2017/745/UE. Doświadczony ekspert zewnętrzny zapewni, że zarówno SZJ wg ISO 13485 czy ISO 9001 jak i wymagania Rozporządzenia MDR będą wdrożone zgodnie z wymaganiami tych standardów oraz Jednostki Certyfikującej.

Mamy nadzieję, że szczególnie dla małych i średnich firm będzie to atrakcyjne rozwiązanie.