Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia z zakresu oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745/UE i systemów zarządzania ISO 13485 i ISO 9001

  • To jest oferta tzw. szkoleń zamkniętych, czyli przeprowadzanych w siedzibie Klienta.
  • Podane niżej programy szkoleń są tylko propozycją i jak najbardziej mogą być zmienione i dopasowane do potrzeb konkretnej organizacji.

Wymagania Rozporządzenia 2017/745/UE (MDR)

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami Rozporządzenia 2017/745/UE, których nie było w dotychczas obowiązującej Dyrektywie 93/42/EWG. Szkolenie jest dedykowane dla osób chcą się zapoznać z nowymi wymaganiami.

Grupa docelowa: producenci, importerzy i dystrybutorzy a także firmy serwisujące wyroby medyczne i dostawcy materiałów i usług związanych z wyrobami medycznymi.

Szkolenie 1-dniowe   PROGRAM SZKOLENIA

Ocena zgodności  wyrobów medycznych wg. Rozporządzenia MDR 2017/745/UE

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z wymaganiami Rozporządzenia 2017/745/UE, które trzeba spełnić aby ubiegać się o certyfikacje wyrobów. Szkolenie jest dedykowane dla osób, które chcą się dowiedzieć, jak opracować dokumentację by spełnić wymagania.

Grupa docelowa: producenci wyrobów medycznych, osoby odpowiedzialne za zgodność regulatorową wyrobów lub biorące udział w ocenie zgodności.

Szkolenie 1-dniowe    PROGRAM SZKOLENIA

Wymagania ISO 13485:2016

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 13485:2016 zwracając szczególną uwagę na nowe i trudniejsze w zrozumieniu i wdrożeniu wymagania. Program szkolenia został rozszerzony o wymagania dla systemu zarządzania jakością wg MDD / MDR, czyli o wymagania prawne nie ujęte w ISO 13485.

Grupa docelowa: producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów medycznych oraz firmy serwisujące wyroby medyczne i dostawcy materiałów i usług związanych z wyrobami medycznymi.

Szkolenie 1- dniowe    PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie  ryzykiem   wyrobów medycznych

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z metodologią zarządzania ryzykiem związanym z wyrobami medycznymi wg ISO 14971. Szkolenie obejmuje również zarządzanie ryzykiem procesów i dostaw wymagane przez ISO 13485. 

Grupa docelowa: producenci wyrobów medycznych, osoby odpowiedzialne za zgodność regulatorową wyrobów lub biorące udział w ocenie zgodności.

Szkolenie 1-dniowe   PROGRAM SZKOLENIA