7 Wiekich Strat wg Taiichi Ohno (Toyota Production System)

7 Wiekich Strat wg Taiichi Ohno (Toyota Production System)

I. Nadprodukcja Powody takiego podejścia słabe prognozy sprzedaży obniżanie kosztów poprzez ‘ekonomiczne’ serie długi łańcuch dostaw i/lub wąskie gardła hołdowanie koncepcji maksymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych problemy z jakością, z parkiem maszynowym, z dostawami itd. Skutki takiego podejścia produkowanie ‘na magazyn’› duże zapasy wyrobów gotowych i robót w toku długi czas dostawy do klienta większe koszty jakości ‘krycie’ większości problemów jakościowych i produkcyjnych […]

Ocena zgodności wyrobów medycznych klasy I

Ocena zgodności wyrobów medycznych klasy I

0. Wprowadzenie – przepisy prawne i wytyczne i. Obowiązki producenta wyrobu medycznego Wyrób medyczny może być wprowadzony do obrotu i użytkowania po przeprowadzeniu oceny zgodności WE i spełnieniu wszystkich wynikających z niej wymagań. Mające tu zastosowanie przepisy prawne to: Dyrektywa o wyrobach medycznych 93/42/EWG (z późniejszymi zmianami) i Ustawa z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679) wraz z odnośnymi Rozporządzeniami. Wyroby medyczne klasy […]

Schematy wdrażania Systemu Zarządzania ISO

Schematy wdrażania Systemu Zarządzania ISO

Wiedza dla początkujących – podstawowe informacje o Systemach Zarządzania ISO i o przebiegu procesu wdrażania takiego systemu w firmie. 1. Wstęp Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i rozumiemy, że każda firma jest inna, ma inne potrzeby i możliwości organizacyjne. Żeby w pełni sprostać oczekiwaniom naszych Klientów przygotowaliśmy metodologię, zestaw narzędzi i zróżnicowaną ofertę w zależności od: rzeczywistych potrzeb firmy, poziomu wiedzy kierownictwa i pracowników z zakresu Systemów Zarządzania […]

Copyright © 2018 - Aqme Konsulting