System zintegrowany

Zgodnie z definicją Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) to system spełniający wymagania co najmniej dwóch norm. Dzięki temu można w sposób spójny zarządzać różnymi elementami systemu. Podstawowa normą, na której oparty jest cały system jest ISO 9001 a dodatkowe elementy systemu zależą od branży danego przedsiębiorstwa i od określonej polityki w tym zakresie i dotyczą np. zarządzania:
 • bezpieczeństwem informacji ( ISO 27001);
 • bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, HACCP, IFS, BRC, FSSC 22000);
 • dostawami dla NATO (AQAP);
 • produkcją w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym (GMP);
 • projektowaniem i produkcją wyrobów medycznych (ISO 13485)
Najbardziej powszechnym systemem zintegrowanym jest połączenie norm:
ISO 9001  >więcej
ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe)  >więcej
OHSAS 18001 (zarządzanie BHP)  > więcej
 
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania niesie wiele korzyści:
 • uporządkowanie i zoptymalizowanie wszystkich obszarów działalności firmy;
 • minimalizacja kosztów związanych z obsługą systemów;
 • lepsza organizacja pracy działów, służb i osób; 
 • lepsze wykorzystanie zasobów; 
 • stworzenie podstaw pod trwały rozwój przedsiębiorstwa;
 • podniesienie wizerunku firmy w oczach klientów.
W praktyce łatwiej o wdrożenie ZSZ i uzyskanie odpowiedniego Certyfikatu niż o autentyczną integrację wszystkich elementów systemu, gdzie np. zarządzanie aspektami środowiskowymi będzie naprawdę tak samo ważne dla wszystkich pracowników jak jakość wyrobów, czy wykonywanie planów produkcyjnych. Niemniej decyzja o wdrożeniu i utrzymywaniu ZSZ jest na pewno bardzo dobrą decyzją w dobrym kierunku mając na uwadze stały i harmonijny rozwój firmy.