Mapa strony

Total Productive Maintenance

 

System Totalnego Utrzymania Maszyn (Total Productive Maintenance) jest koniecznym elementem programu odchudzania każdej firmy produkcyjnej.  Przy solidnym wdrożeniu, po kilku latach można oczekiwać zwiększenia wykorzystania parku maszynowego o 15-25% oraz wydajności pracy o 40-50%.
Korzyści te wynikają ze zmniejszenia tzw. 6 Wielkich Strat TPM:
 - awarii,
 - krótkich przestojów,
 - przezbrojeń i regulacji,
 - strat rozruchowych,
 - zmniejszenia wydajności i
 - złej jakości wyrobów.
Szkolenie oferuje pełny zakres wiedzy z zakresu zasad i metod wdrażania TPM według uznanych światowych standardów a także metod pomiaru efektywności wdrożenia w celu bieżącego śledzenia osiąganych korzyści.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wdrożenia programu TPM w swoim zakładzie.


PROGRAM SZKOLENIA
1 WPROWADZENIE  DO  TPM
  Geneza TPM
  Cele TPM
  Rodzaje działań TPM
  Straty w kontekście TPM (6 Wielkich strat
  Przyczyny strat
2 WDRAŻANIE  TPM
  Ramowy Plan Wdrażania
  Zaangażowanie kierownictwa
3 OBSŁUGA  AUTONOMICZNA
  Akcja 5S 
  KROK 1 obsługi autonomicznej - sprzątanie i konserwacja
  KROK 2 obsługi autonomicznej - zapobieganie zabrudzeniom
  KROK 3 obsługi autonomicznej - standaryzacja
  Decyzja pełnego wdrożenia
  Zdefiniowanie celów
  Szkolenia
  Opracowanie planów działań
  Wdrożenie 
  Standaryzacja
  Korzyści z wdrożenia
4 OBSŁUGA  ZAPOBIEGAWCZA
  Przegląd koncepcji
  Obsługa zapobiegawcza okresowa
  Zarządzanie częściami zamiennymi - Graf Gozinto
  Technologia grup
  Obsługa predykcyjna
  Obsługa korekcyjna
  Wczesne zarządzanie sprzętem
  Projektowanie dla Utrzymania
5 MONITOROWANIE  EFEKTÓW  TPM
  Wskaźnik OEE
  Inne wskaźniki
  Narzędzia do analizy w TPM
  Podwyższanie efektywności

W ramach szkolenia przewidziane są ćwiczenia i zajęcia praktyczne a w tym gra symulacyjna '5S' opracowana przez brytyjską firmę Lean Games.<