Korzyści z wdrożenia ISO 9001

Korzyści z wdrożenia ISO 9001

1. Wprowadzenie AQME Konsulting pomaga firmom wdrożyć System Zarządzania ISO usprawniając przy tym główne procesy tak, aby nasi Klienci odnosili również konkretne korzyści biznesowe. Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i dla nich przygotowaliśmy specjalną metodykę i ofertę. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że wielu menedżerów w takich firmach zastanawia się nad ewentualnym wdrożeniem systemu np. ISO 9001 i uzyskaniem Certyfikatu ale ma […]

7 Wiekich Strat wg Taiichi Ohno (Toyota Production System)

7 Wiekich Strat wg Taiichi Ohno (Toyota Production System)

I. Nadprodukcja Powody takiego podejścia słabe prognozy sprzedaży obniżanie kosztów poprzez ‘ekonomiczne’ serie długi łańcuch dostaw i/lub wąskie gardła hołdowanie koncepcji maksymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych problemy z jakością, z parkiem maszynowym, z dostawami itd. Skutki takiego podejścia produkowanie ‘na magazyn’› duże zapasy wyrobów gotowych i robót w toku długi czas dostawy do klienta większe koszty jakości ‘krycie’ większości problemów jakościowych i produkcyjnych […]

Wdrażanie Systemu Zarządzania ISO – podstawowe informacje

Wdrażanie Systemu Zarządzania ISO – podstawowe informacje

1. Wstęp Firma AQME Konsulting powstała w oparciu o wiedzę i 20-letnie doświadczenie w zakresie Systemów Zarządzania ISO. Zajmujemy się wdrażaniem takich systemów w firmie Klienta i mimo, że naszym głównym zadaniem jest doprowadzenie Klienta do uzyskania Certyfikatu zgodności np. z normą ISO 9001, to staramy się, by nasi Klienci dostawali coś więcej. Co nas wyróżnia, co jeszcze dajemy naszym klientom? Zawsze staramy się poszczególne wymagania normy […]

ISO 9001 – ile dokumentacji naprawdę potrzebujemy

ISO 9001 – ile dokumentacji naprawdę potrzebujemy

1. Wprowadzenie AQME Konsulting pomaga firmom wdrożyć Systemy Zarządzania ISO. Naszymi Klientami są małe i średnie przedsiębiorstwa, głównie produkcyjne. Wiemy, że wiele osób kojarzy system zarządzania z nadmierną formalizacją działań a ze strony firm, które już jakiś system zarządzania wdrożyły np. ISO 9001 słyszy się często utyskiwania na krępującą ‘papierologię’, która została wymuszona na pracownikach w ramach wdrożonego systemu. Intencją autorów normy ISO 9001 było […]

Ocena zgodności wyrobów medycznych klasy I

Ocena zgodności wyrobów medycznych klasy I

0. Wprowadzenie – przepisy prawne i wytyczne i. Obowiązki producenta wyrobu medycznego Wyrób medyczny może być wprowadzony do obrotu i użytkowania po przeprowadzeniu oceny zgodności WE i spełnieniu wszystkich wynikających z niej wymagań. Mające tu zastosowanie przepisy prawne to: Dyrektywa o wyrobach medycznych 93/42/EWG (z późniejszymi zmianami) i Ustawa z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679) wraz z odnośnymi Rozporządzeniami. Wyroby medyczne klasy […]

Schematy wdrażania Systemu Zarządzania ISO

Schematy wdrażania Systemu Zarządzania ISO

Wiedza dla początkujących – podstawowe informacje o Systemach Zarządzania ISO i o przebiegu procesu wdrażania takiego systemu w firmie. 1. Wstęp Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i rozumiemy, że każda firma jest inna, ma inne potrzeby i możliwości organizacyjne. Żeby w pełni sprostać oczekiwaniom naszych Klientów przygotowaliśmy metodologię, zestaw narzędzi i zróżnicowaną ofertę w zależności od: rzeczywistych potrzeb firmy, poziomu wiedzy kierownictwa i pracowników z zakresu Systemów Zarządzania […]

Eudamed – nowy system rejestracji wyrobów medycznych od maja 2011

Eudamed – nowy system rejestracji wyrobów medycznych od maja 2011

W kwietniu 2010 Komisja Europejska wydała Decyzję, jak niektórzy skomentowali – ‘długo oczekiwaną’, o Europejskiej Bazie Danych Wyrobów Medycznych (2010/227/EU), która obliguje kraje członkowskie do stworzenia jednolitego systemu rejestracji wyrobów i wymiany kluczowych informacji o wyrobach medycznych znajdujących się na rynku Wspólnoty.  Właściwie konieczność stworzenia takiej bazy danych była już wyartykułowana w obowiązujących Dyrektywach, tj. w 90/385/EWG (AIMD – implanty), 93/42/EWG (MDD – wyroby medyczne […]

Copyright © 2018 - Aqme Konsulting